Ermeco

Tussenseizoen uitverkoop: 20% korting – Wordt automatisch toegepast bij het afrekenen – Alleen voor bepaalde tijd
items  0,00
0
0
Subtotal:  0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.

0
Subtotal:  0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.

Garantie voorwaarden

Garantiebepalingen B2B voor Hardware Producten van Ermeco Digitale Communicatie

1. Garantieperiode:

We bieden een garantie van 2 jaar voor onze hardware producten, waarvan het eerste jaar volledige dekking biedt en het tweede jaar dekking op onderdelen, vanaf de factuurdatum. Na deze periode geldt een coulanceregeling: 40% korting in het derde jaar, 30% in het vierde jaar en 20% in het vijfde jaar op de nieuwprijs. Let op, deze garantie geldt uitsluitend voor zakelijke klanten (B2B).

2. Procedure voor het Inleveren:

Als er binnen de garantieperiode een defect optreedt, moet de klant het product zelf naar ons servicecentrum brengen. (Carry-in) Alle kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot het transport van het product zijn voor rekening van de klant.

3. Ophaaloptie:

In sommige gevallen kunnen we, na overleg met de klant, afspreken om het defecte product op te halen. De beschikbaarheid van deze service wordt bepaald op basis van onze mogelijkheden. Eventuele kosten voor het ophalen van het product zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

4. Garantievoorwaarden:

Onze garantie dekt alleen hardware defecten die zijn veroorzaakt door materiaal- of fabricagefouten. Schade als gevolg van onjuist gebruik, ongelukken, misbruik, verkeerde installatie, aanpassingen of reparaties door niet-geautoriseerde partijen valt niet onder de garantie.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om software veilig, compatibel en volgens de geldende licentievoorwaarden op onze hardware producten te installeren. Als foutieve installatie van software problemen veroorzaakt, behouden wij ons het recht voor garantieclaims met betrekking tot deze problemen af te wijzen, zelfs als de hardware normale defecten vertoont binnen de garantieperiode.

5. Reparatie of Vervanging

Nadat we het defecte product hebben ontvangen, zal ons servicecentrum beoordelen of het defect binnen de garantie valt. Indien dit het geval is en het defect niet te wijten is aan verkeerd gebruik, zullen we het product repareren. Indien reparatie niet mogelijk is, zullen we het vervangen door een identiek of vergelijkbaar product van gelijke waarde. Het verstrekken van vervangende apparaten valt niet onder de garantie. Hierdoor kan het zijn dat u gedurende de reparatieperiode geen vervangend apparaat heeft. We doen ons best om de reparatietijd zo kort mogelijk te houden.

6. Uitsluiting van Garantie aansprakelijkheid:

We zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door ongevallen, vandalisme, natuurrampen, blikseminslag, brand, waterschade, gevolgschade, winstderving, gegevensverlies of andere kosten die voortvloeien uit het gebruik van onze producten, zelfs als het defect binnen de garantieperiode valt.

7. Overige bepalingen

Deze garantievoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons bedrijf met betrekking tot de garantieservice voor onze hardware producten. Eventuele wijzigingen of aanvullingen moeten schriftelijk worden overeengekomen.

Klantenservice

046-2021102

Scroll naar boven