Ermeco

Tussenseizoen uitverkoop: 20% korting – Wordt automatisch toegepast bij het afrekenen – Alleen voor bepaalde tijd
items  0,00
0
0
Subtotal:  0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.

0
Subtotal:  0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.

Garantie voorwaarden

Garantiebepalingen B2B voor Hardware Producten van Ermeco Digitale Communicatie

1. Garantieperiode:

Wij bieden een garantieperiode van 2 jaar op hardware defecten van onze producten, te rekenen vanaf de datum van factuur. Deze garantie is uitsluitend geldig voor zakelijke klanten (B2B).

2. Carry-In Procedure:

In geval van een defect binnen de garantieperiode dient de klant het product zelf naar onze servicecentrum te brengen / verzenden. De kosten en verantwoordelijkheid voor het transport van het product zijn voor rekening van de klant.

3. Ophaaloptie:

In sommige gevallen kunnen wij, in overleg met de klant, afspreken om het defecte product op te halen. De mogelijkheid tot ophalen wordt op basis van beschikbaarheid bepaald. Eventuele kosten voor het ophalen van het product zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

4. Garantievoorwaarden:

De garantie is alleen van toepassing op hardware defecten die zijn ontstaan als gevolg van materiaal- of fabricagefouten. De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door oneigenlijk of onbekwaam gebruik, ongevallen, misbruik, onjuiste installatie, wijzigingen of reparaties uitgevoerd door niet-geautoriseerde partijen.

De klant is verantwoordelijk voor het veilig, compatibel en in overeenstemming met de geldende licentievoorwaarden installeren van software op onze hardware producten. Als foutieve installatie van (schadelijke) software fouten, storingen, schade of gegevensverlies veroorzaakt, behouden wij ons het recht voor garantieclaims met betrekking tot deze problemen af te wijzen, zelfs als de hardware binnen de normale garantievoorwaarden defecten vertoont.

5. Reparatie of Vervanging

Na ontvangst van het defecte product zal ons servicecentrum beoordelen of het defect binnen de garantievoorwaarden valt. Indien het defect binnen de garantie valt en niet veroorzaakt is door oneigenlijk of onbekwaam gebruik, zullen wij het product repareren, of indien reparatie niet mogelijk is, vervangen door een identiek of vergelijkbaar product van gelijke waarde.

Het verstrekken van vervangende apparaten valt niet binnen de garantie. Dit betekent dat u mogelijk gedurende de reparatieperiode geen beschikking heeft over een vervangend apparaat. Wij streven ernaar om de reparatietijd zo kort mogelijk te houden.

6. Uitsluiting van Garantie aansprakelijkheid:

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongevallen, vandalisme, natuurrampen, blikseminslag, brand, waterschade, gevolgschade, winstderving, verlies van gegevens of andere kosten die voortvloeien uit het gebruik van onze producten, zelfs indien het defect binnen de garantieperiode valt.

7. Overige bepalingen

Deze garantiebepaling vormt de volledige overeenkomst tussen de klant en ons bedrijf met betrekking tot de garantieservice voor onze hardware producten. Eventuele wijzigingen of aanvullingen moeten schriftelijk worden overeengekomen.

Klantenservice

046-2021102

Scroll naar boven